Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnioną zakładką „Przeciwdziałania przemocy w  rodzinie”, w której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat przemocy w rodzinie, Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie miasta Podkowa Leśna, procedury „Niebieskie Karty”, udostępniliśmy także informator dla osób doświadczających przemocy w rodzinie „Wyjście z cienia” (do pobrania w formie pdf).

Uaktualniliśmy informacje na temat Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także dostępnych form pomocy na terenie naszego miasta i powiatu grodziskiego. Opracowaliśmy i udostępniliśmy adresy instytucji świadczących pomoc i  wsparcie oraz ofertę pomocy osobom doświadczającym przemocy (w formie pdf).

Jeśli znają Państwo osoby, które doświadczają przemocy prosimy o przekazanie informacji o  ofercie pomocowej i adresach placówek w którym mogą uzyskać pomoc. Sąsiedzi, koleżanki i koledzy – świadkowie przemocy są niezbędnym elementem, który niejednokrotnie może pomóc w rozwiązaniu trudnej sytuacji w jakiej znalazła się osoba doznająca przemocy.

Marta Klata, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie