Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców Podkowy Leśnej.

W związku z otrzymaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotacją na realizację działań w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” serdecznie zapraszamy mieszkańców Podkowy Leśnej do udziału w zaplanowanych działaniach. Bezpłatne zajęcia odbywają się w ramach realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej projektu „W dorosłość bez przemocy”.

1.Warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.
Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie, program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co sprawia, że jest on także programem profilaktycznym. Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod”, co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.
Warsztaty będą odbywały się przez kolejne10 tygodni, w każdy czwartek, po 3 godziny zegarowe, w Przedszkolu Miejskim w Podkowie Leśnej, ul. Miejska 7 i rozpoczynają się 22 września 2016 r. o godz. 18.00.
Warsztaty będzie prowadziła Pani Agnieszka Laus-Rzepecka –psycholog.
Grupa warsztatowa może liczyć max. 15 osób.
Zapisy prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, tel. (22) 729 10 82

2. Warsztaty „Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”
Motto warsztatów:
Jeśli czujesz, że tracisz cierpliwość do swojego dziecka;
Coraz częściej musisz trzymać swoje nerwy na wodzy lub
może zdążyło Ci się dać dziecku klapsa;
Masz obawy czy będziesz w stanie nad sobą zapanować w sytuacji konfliktu z dzieckiem;
Nie chcesz karać swojego dziecka, a brakuje Ci innych sposobów wychowawczych;

To ten warsztat jest dla Ciebie!
Dzięki udziałowi w warsztatach rodzice mieli możliwość:
poszerzyć swoje umiejętności wychowawcze
zdobyć umiejętność rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli
lepiej rozpoznawać motywy swoich działań i zachowań dziecka
poznać i poćwiczysz nowe wzorce zachowań – bardziej sprzyjające dziecku
nauczyć się świadomości swoich uczuć, myśli, przekonań, potrzeb
„Bez klapsa” to cykl 12 godzinnych warsztatów, podzielonych na 6 dwugodzinnych spotkań – raz w tygodniu.
Warsztaty będą odbywały się przez 6 kolejnych tygodni, w każdy poniedziałek, po 2 godziny zegarowe, w Przedszkolu Miejskim w Podkowie Leśnej, ul. Miejska 7 i rozpoczynają się 3 października 2016 r. o godz. 18.00.
Zapisy prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, tel. (22) 729 10 82
Warsztat prowadziła Pani Katarzyna Krawczyk – psychologii specjalizujący się w pracy z dziećmi i młodzieżą doświadczającymi przemocy, terapeuta rodzinny, wieloletni pracownik Fundacji Dzieci Niczyje.

3. Grupa wsparcia dla rodziców i mieszkańców
Grupa wsparcia będzie odbywała się od października do końca grudnia, w każdy wtorek w godz. 18.30-20.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej (sala konferencyjna).
Grupa wsparcia ma na celu pomoc, zdobycie wiedzy i mądrości życiowych w rozwiązywaniu codziennych problemów w domu, w podejmowaniu trudnych życiowych decyzji. Udział w grupie wsparcia z elementami edukacyjnymi pomoże w odkrywaniu i realizowaniu potrzeb własnych i rodziny. Zachęci do dbania o siebie i życie rodzinne. Spowoduje poprawę jakości życia, zaszczepi nadzieję, zwalczy własną bezradność, wprowadzi wewnętrzny spokój i nauczy nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, zdrowotnych, które zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym.

Na zajęcia grupowe nie trzeba zapisywać się.

4. Indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców, dzieci i młodzieży
Konsultacje będą odbywały się od X-XI.2016 r., w każdy wtorek w godzinach 16.00-18.00 w Przedszkolu Miejskim w Podkowie Leśnej, ul. Miejska 7.
Indywidualne konsultacje psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym sytuacje, napotykającym trudności w procesie wychowawczym dzieci, borykającym się z problemami które wywołują kryzys m.in. przemoc domowa. Odbywają się one w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Zapisy prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, tel. (22) 729 10 82

Ewa Zalewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej

plakat