Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym

Szanowni Państwo, Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji […]

Czytaj więcej

Poszukujemy mebli (szafa, komoda, łóżko) dla mieszkanki Podkowy

Szanowni Państwo, Poszukujemy mebli (szafa, komoda, łóżko) dla mieszkanki Podkowy Leśnej objętej wsparciem Ośrodka, która jest osobą niepełnosprawną poruszającej się na wózku inwalidzkimi. Jeśli chcieliby Państwo przekazać w/w rzeczy, prosimy o kontakt z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przekażemy bezpośredni numer kontaktowy do w/w. Pracownik socjalny, Marta Klata

Czytaj więcej

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnioną zakładką „Przeciwdziałania przemocy w  rodzinie”, w której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat przemocy w rodzinie, Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie miasta Podkowa Leśna, procedury „Niebieskie Karty”, udostępniliśmy także informator dla osób doświadczających przemocy w rodzinie „Wyjście z cienia” (do pobrania w formie pdf). Uaktualniliśmy informacje na […]

Czytaj więcej