Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu grodziskiego do korzystania z dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc taka jest świadczona bezpośrednio przez adwokata lub radcę prawnego. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej jest możliwy od stycznia 2016 roku.
Pomoc polega m.in. na informowaniu osoby zainteresowanej o obowiązującym stanie prawnym, jej uprawnieniach i obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania konkretnego problemu, pomocy w zakresie sporządzania pism (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym sądowym i sądowo-administracyjnym).
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia br. pomoc przysługuje: młodzieży do 26. roku życia, osobom fizycznym, które z pomocy społecznej będą posiadały poświadczenie swej sytuacji (roczne wyprzedzenie w stosunku do wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej), osobom, które ukończyły 65 rok życia, osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom oraz osobom dotkniętym lub zagrożonym np. klęską naturalną czy żywiołową. Uprawnieni do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogli uzyskać porady w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa podatkowego, prawa związanego z ubezpieczeniami społecznymi, prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).
Na terenie powiatu grodziskiego taka forma pomocy będzie świadczona w 4 miejscach, w wymiarze 5 dni roboczych:

  1. Żabia Wola, ul. Główna 5 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-13)
  2. Milanówek, ul. Piasta 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16)
  3. Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11A (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16)
  4. Grodzisk Mazowiecki, ul. Żwirki i Wigury 4 (od poniedziałku do piątku w godz. 9- 13)