Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Dodatek energatyczny

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zryczałtowany dodatek energetyczny wg. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo energetyczne, przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu jej dostarczenia.

Dokumenty, które należy złożyć celem przyznania dodatku energetycznego:

  1. wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,
  2. kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym,
  3. ostatni opłacony rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną.

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez Ministra Gospodarki w dniu 17 kwietnia 2015 r. W okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa domowego 1 – osobowego 11,09 zł,
  • dla gospodarstwa domowego 2 – 4 osobowego 15,40 zł,
  • dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego 18,48 zł.

WNIOSEK DOSTĘPNY JEST W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ.