Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

W sobotę, 28.11.br., Podkowa Leśna tętniła niezwykłą młodzieńczą radością i pozytywnymi emocjami. Wszystko dzięki I Miejskiemu Przystankowi PaT zorganizowanemu w tym dniu przez Policję i władze miasta w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej. Około 700 młodych ludzi brało udział w warsztatach, a podczas Patosfery zaprezentowało miastu umiejętność dobrej zabawy bez używek. W gali finałowej wszyscy mogli przekonać się, jak twórczo można realizować profilaktykę rówieśniczą i promować modę na życie wolne od uzależnień i przemocy. Nad bezpieczeństwem uczestników cały czas czuwali grodziscy policjanci, którzy wspierają tego typu działania.
Program „Profilaktyka a Ty” to działanie profilaktyczne prowadzone przez Komendę Główną Policji skierowane do młodych ludzi i ich rodziców. Głównym celem programu jest inicjowanie innowacyjnych działań skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej i tworzenie ogólnopolskiej społeczności promującej modę na życie wolne od uzależnień. W całym kraju powstają grupy młodzieży, które chcą docierać do innych poprzez profilaktykę rówieśniczą opartą na formach artystycznych. Młodzi ludzie wykorzystują do tego celu swoje zdolności aktorskie, muzyczne, plastyczne, poetyckie i inne. Takimi metodami łatwiej komunikować się z rówieśnikami i pozytywnie wpływać na zmianę sposobu ich myślenia i zachowania. Jedna z takich grup tworzy się także w Podkowie Leśnej. Uroczystego otwarcia działań dokonał burmistrz, Artur Tusiński. Następnie młodzież mogła wybrać odpowiadające im zajęcia spośród zorganizowanych kilkunastu różnych warsztatów, od zajęć m.in. z zakresu twórczego myślenia, poprzez różne style tańca, dziennikarstwo, plastykę, teatr, po sztuki walki, czy krótkofalarstwo lub fizjoterapię i Qigong .
Wyjątkowym elementem Przystanku była Patosfera. Wszyscy uczestnicy wyszli na ulice Podkowy Leśnej, aby w radosny sposób przekonywać lokalną społeczność, że warto żyć bez uzależnień i przemocy i robić coś dobrego dla drugiego człowieka nie oczekując zapłaty. Widowiskowy pochód poprowadził inspektor Grzegorz Jach, a wzięli w nim udział także przedstawiciele urzędu i szkoły, a także Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz., mł.insp. Grzegorz Styczyński wraz z policjantami. Na czele pochodu szły sympatyczne maskotki – wiewiórka i policyjny miś Grodziś. Nad bezpieczeństwem całej grupy na drodze czuwali policjanci, zamykający na czas przemarszu fragmenty ulic. Kulminacyjnym punktem Patosfery był odśpiewany hymn i zatańczony taniec PaTu- belgijka w parku miejskim.
Prezentacja wspaniałych wyników pracy młodzieży i instruktorów na warsztatach odbyła się podczas gali finałowej. Następnie organizatorzy całego profilaktycznego dnia odebrali gorące podziękowania od wszystkich uczestników. Udane spotkanie zakończyło się koncertem zespołu Bethel i deklaracją, że twórcze i aktywne działania profilaktyczne młodzieży będą kontynuowane.