Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
została wybrana Pani Marcjanna Tober zamieszkała: Kaleń – Towarzystwo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marcjanna Tober wykazała się dużą wiedzą z zakresu znajomości zagadnień wymaganych przez Pracodawcę. Kandydatka ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczną na kierunku ekonomia i uzyskała tytuł magistra. Pani Marcjanna Tober posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowisku księgowej.