Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

głównego księgowego

w Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik OPS informuje, że w wyniku zakończania procedury naboru, nie został

wyłoniony kandydat na to stanowisko i nabór zostanie ponowiony.

Uzasadnienie:

W ramach naboru zgłosił się jeden kandydat i nie przyjął warunków zatrudnienia.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Maria Katarzyna Matuszewska

Podkowa Leśna, 1 czerwca 2015 r.

Komentowanie wyłączone.