Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Na podstawie § 22 ust 1 i ust 4 pkt.3 oraz § 23 ust 1 i 2, w związku z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2316) oraz Zarządzeniem Nr  021.20.2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28 grudnia 2020 r w sprawie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej  w okresie stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 przy realizacji zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej, od dnia 28 grudnia 2020 r. do dnia 17 stycznia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie Ośrodka poprzez wprowadzenie szczególnych zasad pracy oraz przyjmowania interesantów.

Sprawy urzędowe nadal będą załatwiane telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP a także poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się przed wejściem do OPS przy ul. Błońskiej 46/48.

Interesanci będą przyjmowani osobiście, jedynie w sytuacji braku wyżej wymienionych możliwości alternatywnych.

Celem zmiany organizacji pracy jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania Ośrodka na wypadek wystąpienia  ogniska zakażenia.

Za utrudnienia przepraszamy