Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Informacja o wynikach naboru z 31 sierpnia 2015 r.

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej została wybrana Pani Marcjanna Tober zamieszkała: Kaleń – Towarzystwo.

Czytaj więcej