Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Zaprasza wszystkich mieszkańców na
uruchomienie świątecznych iluminacji
świetlnych w naszym mieście