Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

wielkanoc

WIELKANOC TUŻ, TUŻ …….

Nie wszystkich stać na Święta.

„Podziel się z sąsiadem”

Do oznaczonego pojemnika włóż to, co może być darem dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Podkowy Leśnej – szczególnie artykułu spożywcze.

Zebrane produkty zostaną przekazane w formie paczek świątecznych
potrzebującym mieszkańcom naszego miasta.

AKCJA TRWA od 7 do 23 marca 2016 r.

Oznaczone kosze będą ustawione w:
Urząd Miasta Podkowa Leśna, Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, sklepy na terenie miasta.

Akcję prowadzi:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
ul. Błońska 46/48, tel. (22) 729 10 82