Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Pracownicy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Zalewska

 

Główna Księgowa

 Marcjanna Tober

tel. (22) 729 10 82
email: ops@ops.podkowalesna.pl

Joanna Ratyńska – specjalista pracy socjalnej

tel. (22) 729 10 82

email: jratynska@ops.podkowalesna.pl

 

obszar Podkowy Leśnej, po której mieści się Urząd Miasta Podkowa Leśna

godziny pracy w terenie:

poniedziałek 8.00-13.00

wtorek 12.00-15.30

środa 8.00-12.00

czwartek 12.00-15.30

 

Karolina Błeszyńska – specjalista pracy socjalnej

 tel. (22) 729 10 82

email: kbleszynska@ops.podkowalesna.pl

 

obszar całego miasta Podkowa Leśna

godziny pracy w terenie:

poniedziałek 13.00-18.00

wtorek 8.00-12.00

środa 12.00-15.30

czwartek 8.00-12.00

 

Adrianna Rozpończyk – pracownik socjalny

tel. (22) 729 10 82

email: arozponczyk@ops.podkowalesna.pl

 

obszar Podkowy Leśnej, po której mieści się Posterunek Policji w Podkowie Leśnej

godziny pracy w terenie:

poniedziałek 13.00-18.00

wtorek 8.00-12.00

środa 12.00-15.30

czwartek 8.00-12.00

 

Dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny, stypendia szkolne:
Ewa Zalewska

tel. (22) 729 10 82

email: ops@ops.podkowalesna.pl

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze 500+, Karta Dużej Rodziny

Magdalena Mosiejczyk-Gołos – Inspektor ds. Świadczeń

tel. (22) 729 10 82

email: świadczenia@ops.podkowalesna.pl

Monika Zalewska – asystent rodziny

tel. (22) 729 10 82

email: ops@ops.podkowalesna.pl