Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej informuje, iż od dnia 01.04.2016 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2016r. poz.195).
W mieście Podkowa Leśna zadanie to będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego będą przyjmowanie od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 01.04.2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej. Będzie również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.
Wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wzory oświadczeń określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016r. poz. 214).
O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Druki w wersji papierowej będzie można pobrać w:
Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 – w sekretariacie,
Ośrodku Pomocy Społecznej w podkowie Leśnej, ul. Błońska 46/48
bądź klikając w poniższy link

wniosek i oświadczenia do pobrania (format: docx)