Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowy i przeciwdziałania narkomanii

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2016 r.

Pobierz program