Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Zawiadamiamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna, iż od września 2016 r. zmienia się organ odpowiedzialny za prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie stypendiów szkolnych. Wnioski w terminie od 1 do 15 września 2016 r. należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej 46/48, tel. (22) 729 10 82, a nie tak jak dotychczas w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać TUTAJ.