Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Usługi opiekuńcze

Pomoc usługowa świadczona jest na podstawie art. 50 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwał: uchwały Nr 84/XXIII/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, uchwały Nr 84/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, uchwały Nr 203/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 84/XXIII/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

Pomoc usługowa świadczona jest w miejscu zamieszkania osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
W zakres usług opiekuńczych wchodzą czynności gospodarcze obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz czynności pielęgnacyjne obejmujące opiekę higieniczną, pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych, utrzymaniu w czystości najbliższego otoczenia.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznaje usługi opiekuńcze na wniosek osoby zainteresowanej. W drodze wywiadu środowiskowego ustala ich zakres, okres pomocy oraz odpłatność.

Usługi opiekuńcze w Podkowie Leśnej świadczą opiekunki zatrudniane na podstawie umów cywilno-prawnych.

Numer rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
na który należy wpłacać odpłatność za usługi opiekuńcze:

Bank Pekao, Oddział w Grodzisku Mazowieckim,
Armii Krajowej 16, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
17 1240 6348 1111 0010 7170 1418