Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Złotówka za złotówkę

Z dniem 1 stycznia 2016 roku nastąpiła zmiana zasad przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami przekroczenie progu dochodowego nie spowoduje zupełnej utraty zasiłku rodzinnego, lecz tylko jego pomniejszenie – dokładnie o taką kwotę, o jaką został przekroczony próg dochodowy.
Przekroczenie nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń. Wypłata świadczenia może nastąpić, jeżeli ustalona kwota będzie wyższa lub równa 20 zł.
Szczegółowe informacje na temat zmian na stronach:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7295,prezydent-podpisal-ustawe-zlotowka-za-zlotowke.html

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:
osoby bezrobotne,
studenci,
rolnicy, a także
wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
Wysokość świadczenia rodzicielskiego – 1000 zł miesięcznie (brak kryterium dochodowego).
Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku zycia.
Szczegółowe informacje na temat zmian na stronach:
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/najnowsze-zmiany-w-swiadczeniach-rodzinnych-i-funduszu-alimentacyjnym/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/swiadczenie-rodzicielskie/

Nowe druki do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

– z dniem 02.01.2016roku w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia zmieniły się druki wniosków i załączników do wniosków do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- druki dostępne są w siedzibie Ośrodka.