Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Serdecznie zapraszamy rodziców na warsztaty wychowawcze „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”szkola_warsztaty