Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Wsparcie rodziny

Gminny program wspierania rodziny w mieście Podkowa Leśna na lata 2016-2018.

Pobierz program