Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Wsparcie

Możesz zmienić swoje życie. Zgłoś się do specjalistów którzy pomogą Ci. Pamiętaj nie jesteś sama/sam, osób doświadczających przemocy jest bardzo dużo.

ZACZNIJ DZIAŁAĆ – ZRÓB COŚ DLA SIEBIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, ul. Błońska 46/48

tel. (22) 729 10 82
pracownicy socjalni pomogą Ci w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w Podkowie Leśnej,

ul. Błońska 46/48
tel. (22) 729 10 82
dyżury – pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16.00-18.00

Poradnia Leczeni Uzależnień

SPS Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
ul. Daleka 11
tel. (22) 755 93 04
Poradnia zlokalizowana jest w budynku F (wejście do strony parkingu wewnętrznego Szpitala).
Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 20.00
Zakres świadczeń terapeutycznych obejmuje:

  • pomoc osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych w celu znalezienia odpowiedniej placówki zajmującej się danym problemem, np. dla dzieci z rodzin alkoholowych, wykorzystywanych seksualnie, doznających przemocy,
  • kierowanie pacjentów uzależnionych na leczenie stacjonarne do szpitali specjalistycznych,
  • uzależnienie od hazardu
  • inne zaburzenia zachowa

Bezpłatne grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy

Milanówek

ul. Szkolna 12, środy w godz. 19.00-21.00

Grodzisk Mazowiecki,

ul. Spółdzielczej 9 w Centrum Kultury (I piętro)
w godz. 10.15-12.15

Zespół Ośrodków Wsparcia, ul. Ks. J. Popiełuszki 24, 05-820 Piastów

/ wejście od ulicy Orzeszkowej /
www.zow.piastow.org.pl
bezpłatna Linia wsparcia – 0 800 105 202
telefony: (22) 753-45-56, fax: (22) 723-39-05
W skład Zespołu Ośrodków Wsparcia wchodzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej
oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

tel. 801-120 002 – działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta – w godz. 8.00- 16.00
Opłata za połączenie:

  • z telefonu stacjonarnego – równowartość jednego impulsu, bez względu na długość połączenia (dotyczy abonentów TP S.A.),
  • z telefonu komórkowego – opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą. Dzwoniąc pod nr 801-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

Telefoniczna Poradnia Prawna

tel. (22) 666-28-50 – poniedziałek, wtorek, godz. 17.00-21.00
Opłata za połączenie z numerem (22) 666-28-50 za każdą minutę połączenia, zgodnie z posiadanym przez taryfikatorem

Policyjny telefon zaufania 0 800-156-032

Policyjny telefon alarmowy 112 lub 99