Obrazek nagłówka
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

+48 (0-22) 729 10 82

ops@ops.podkowalesna.pl

Wsparcie

Możesz zmienić swoje życie. Zgłoś się do specjalistów którzy pomogą Ci. Pamiętaj nie jesteś sama/sam, osób doświadczających przemocy jest bardzo dużo.

ZACZNIJ DZIAŁAĆ – ZRÓB COŚ DLA SIEBIE

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna tel: (22) 729-10-82 
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna, tel: (22) 729-10-82 pracownicy socjalni pomogą Ci w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej, ul. Błońska 46/48, tel. (22) 729 10 82 dyżury – pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16.00-18.00

   Przewodnicząca GKRPA: Joanna Ratyńska, kontakt codziennie w  godzinach pracy OPS tel.: (22) 729-10-82

  • Posterunek Policji w  Podkowie Leśnej, ul. Brwinowska 17a, 05-807 Podkowa Leśna, tel.: (22) 758-91-10

   Dzielnicowy: Jakub Ziółek, teren miasta od torów w stronę Brwinowa, kom. 600-997-544

   Dzielnicowy: Kamil Oleksiak, teren miasta od torów w stronę Żółwina, kom. 600-997-673

  • Szkoła Podstawowa w  Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna, tel.: (22) 758-95-67

   Dyrektor: Agnieszka Hein, codziennie w godz. 7.30-15.30, w uzgodnionym terminie

   Pedagog szkolny: Justyna Kaczmarek tel.: (22) 758-95-67 wew. 17

  • Przychodnia NZOZ „Medicus” w Podkowie Leśnej, ul. Jelenia 30a,  05-807 Podkowa Leśna, tel.: (22) 758-10-65

  • Przychodnia NZOZ „Basis” w Podkowie Leśnej, ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna, tel.: (22) 720-65-69

  • Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bartniaka 21/23, 05-822 Grodzisk Mazowiecki, tel.: (22) 770-92-00

  • Kuratorzy sądowi II Wydział Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, ul. Barniaka 21/23, 05-822 Grodzisk Mazowiecki

   Kurator zawodowy dla Miasta Podkowa Leśna Agnieszka Przystupa-Goral tel.: (22) 770-92-67

  • Kuratorzy sądowi III Wydział Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych, ul. Barniaka 21/23, 05-822 Grodzisk Mazowiecki

   Kurator zawodowy dla Miasta Podkowa Leśna Janina Filcek tel. (22) 770-92-99

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-822 Grodzisk Mazowiecki (budynek szpitala zachodniego), tel.: (22) 724-15-70

  • Prokuratura Rejonowa w  Grodzisku Mazowieckim, ul. Żydowska 19, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel.: (22) 350-85-50

Formy pomocy osobom doświadczającym przemocy: 

1. Punkt Informacyjno- Konsultacyjny w Podkowie Leśnej:
 • Katarzyna Krawczyk, psycholog dla dzieci i dorosłych – certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie czwartek: 15.00-18.00
 • Michał Zdroik, radca prawny – w zakresie spraw rodzinnych

ul. Kościelna 3, 05-807 Podkowa Leśna, konsultacje bezpłatne zapisy za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej, tel.: (22) 729-10-82

2. Wsparcie rodziny:

Monika Zalewska, asystent rodziny, pomoc rodzinom przeżywającym trudności opiekuńcze i wychowawcze 

konsultacje bezpłatne wniosek o objęcie pomocą za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej tel.: (22) 729-10-82

3. Poradnictwo w zakresie rodzinnym i socjalnym, w tym znalezienie miejsca w placówce całodobowej dla ofiar przemocy:

pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej konsultacje bezpłatne codziennie w godzina pracy Ośrodka Pomocy Społecznej tel.: (22) 758-10-82

4. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy

(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) ul. Daleka 11, 05-822 Grodzisk Mazowiecki tel.: (22) 724-15-70, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl

5. Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy

w rodzinie – grupy wsparcia funkcjonują w  okolicznych gminach (Grodzisk Maz., Milanówek, Opacz)

 • Milanówek ul. Szkolna 12, środy w godz. 19.00-21.00
 • Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielczej 9 w Centrum Kultury (I piętro)
  w godz. 10.15-12.15
Zespół Ośrodków Wsparcia, ul. Ks. J. Popiełuszki 24, 05-820 Piastów (wejście od ulicy Orzeszkowej)

www.zow.piastow.org.pl
bezpłatna Linia wsparcia – 0 800 105 202
telefony: (22) 753-45-56, fax: (22) 723-39-05
W skład Zespołu Ośrodków Wsparcia wchodzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Poradnia Leczeni Uzależnień

SPS Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
ul. Daleka 11 tel. (22) 755 93 04
Poradnia zlokalizowana jest w budynku F (wejście do strony parkingu wewnętrznego Szpitala).
Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 20.00
Zakres świadczeń terapeutycznych obejmuje:

 • pomoc osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych w celu znalezienia odpowiedniej placówki zajmującej się danym problemem, np. dla dzieci z rodzin alkoholowych, wykorzystywanych seksualnie, doznających przemocy,
 • kierowanie pacjentów uzależnionych na leczenie stacjonarne do szpitali specjalistycznych,
 • uzależnienie od hazardu
 • inne zaburzenia zachowa
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

tel. 801-120 002 – działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta – w godz. 8.00- 16.00

poniedziałek w godz. 18.00-22.00 – konsultacje w języku angielskim

wtorek w godz. 18.00-22.00 – konsultacje w języku rosyjskim

Opłata za połączenie:

 • z telefonu stacjonarnego – równowartość jednego impulsu, bez względu na długość połączenia (dotyczy abonentów TP S.A.),
 • z telefonu komórkowego – opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą. Dzwoniąc pod nr 801-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

Dzwoniąc pod numer infolinii można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Linia pomocy pokrzywdzonym – tel. 222-309-900 – całodobowo

telefon zaufania dla ofiar przestępstw (przemoc domowa, próby samobójcze, wsparcie dzieci). Finansowana ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Telefoniczna Poradnia Prawna

tel. (22) 666-28-50 – poniedziałek, wtorek, godz. 17.00-21.00
Opłata za połączenie z numerem (22) 666-28-50 za każdą minutę połączenia, zgodnie z posiadanym przez taryfikatorem

Policyjny telefon zaufania 0 800-156-032

Policyjny telefon alarmowy 112 lub 999

Adresy instytucji świadczących pomoc na terenie Miasta Podkowa Leśna

Klikając w link zamieszczony poniżej wyświetlą się adresy instytucji na terenie miasta Podkowa Leśna (do druku) świadczące pomoc i wsparcie osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz udzielające informacji o zjawisku przemocy w rodzinie, a także dostępne formy pomocy. 

Przemoc adresy instytucji Podkowa Leśna